Tiếng Việt

Skip to page navigation

Bồn cầu, vòi nước trong nhà, và vòi nước ngoài trời bị rò rỉ xung quanh nhà thể làm quý vị tốn kém lên đến $200 một năm trên hóa đơn tiện ích của quý vị và lãng phí 10,000 gallon nước.

Tìm kiếm và sửa chữa những chỗ rò rỉ là cách thức dễ dàng nhất để tiết kiệm tiền bạc và tiết kiệm nước.

Hãy dùng những video hướng dẫn từng bước để tìm kiếm và sửa chữa những chỗ rò rỉ thông thường nhất trong nhà – bồn cầu, vòi nước trong nhà và vòi nước ngoài trời.

Rò rỉ ở bồn cầu

Rò rỉ ở bồn cầu rất khó thấy. Nhiều bồn cầu rò rỉ âm thầm và có thể xảy ra mà quý vị không hay biết gì, vì vậy kiểm tra rò rỉ ở bồn cầu tối thiểu hai lần một năm là một ý kiến hay.

Rò rỉ ở vòi nước

Rò rỉ ở vòi nước là một trong những rò rỉ thông thường nhất trong nhà và một trong những rò rỉ dễ sửa chữa nhất.

Vòi nước ngoài trời

Có thể rất dễ bỏ qua vòi nước ngoài trời bị rò rỉ – ngoài tầm nhìn thì không chú ý. Nhưng một chỗ rò rỉ thậm chí rất nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở thành một hóa đơn lớn, vì vậy kiểm tra thường xuyên vòi nước của quý vị để tìm rò rỉ là một việc đáng làm.

Hãy dùng đồng hồ đo của quý vị để tìm chỗ rò r

Tìm hiểu xem đồng hồ đo nước của quý vị có thể giúp quý vị xác định chỗ rò rỉ tại nhà của quý vị như thế nào.

Bảo vệ các đầu vòi nước để không bị đông đá

Khi thời tiết lạnh giá, các đầu vòi nước có thể đông đá và vỡ, để lại cho quý vị một hóa đơn sửa chữa không ngờ tới. Hãy tìm hiểu cách bảo vệ các đầu vòi nước ngoài trời của quý vị để không bị ảnh hưởng do nhiệt độ đông đá.

Sửa chữa rò rỉ tại nhà – English (pdf)

Xin cám ơn các cộng sự viên của chúng tôi tại McLendon’s Hardware và Best Plumbing đã giúp chúng tôi thực hiện những video này.

Khước Từ Trách Nhiệm: Saving Water Partnership (Hiệp Hội Tiết Kiệm Nước) và Seattle Public Utilities (Sở Tiện Ích Công Cộng Seattle) chỉ cung ứng những video này như những thông tin tổng quát và lời khuyên được bao gồm trong đó không được hiểu như một xác nhận, bảo đảm hoặc chấp thuận khác về việc Chủ Nhân tuân theo luật, bộ luật, quy định hoặc yêu cầu thích hợp của Liên Bang, Tiểu Bang và/hoặc địa phương, cũng như Saving Water Partnership hoặc Seattle Public Utilities sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thương tích hoặc thiệt hại nào do sử dụng những thông tin có trong những video này.